Samstag, 25. April 2015

Shoqata "Anadrini" dhe sukseset e veprimtarisë së saj

Shkruan: Miftar Zagragja, Steyr (Austri)

Më 27 mars të vitit 2010- të  në Hinzenbach - Eferding të Austrisë është themeluar Shoqata kulturore “Anadrini”. Shoqata është pagëzuar me ketë emër për faktin se shumica mërgimtarëve që jetojnë në Eferding me rrethinë vijnë nga trevat e anës së Drinit të Bardhë. (Emri origjinal me të cilin është regjistruar kjo shoqatë është ky: “VEREIN ZUR ERHALTUNG DER KOSOVARISCHEN KULTUR , "ANADRINI”, që shqipërohet kështu: “SHOQATA PËR RUAJTJEN E KULTURËS KOSOVARE”.  Shoqata jonë është e regjistruar sipas ligjit për Shoqata në Republikën e Austrisë më ketë numër portokoli: Der ZVR-Zahl: 901099862.

Pothuajse në të gjitha vendbanimet e Eferdingut të Austrisë, tash e disa vite, jetojnë edhe shqiptarët. Në vendbanimet e kësaj ane, numëri më i madh i tyre kanë ardhur nga  komunat Rahovec, Prizren, Suharekë dhe Malishevë, por ka edhe nga qytetet e tjera të Kosovës. Bashkëkombasit tonë janë të ardhur nga Kosova në fillim të viteve të 90-ta, si pasojë e dhunës nga pushteti i atëhershëm policor e ushtarak serb, i udhëhequr nga politika shoviniste e Milosheviqit. Kësisoj, shqiptarët e përndjekur kanë gjetur strehim dhe ngrohtësi edhe në qytetin, Eferding i cili gjendet në Austrinë e Epërme.

Eferdingu njihet si qyteti i tretë më i vjetër në Austri (statuti i qytetit 1212). Vetë qyteti i Eferdingut ka rreth 4000 mijë banorë, por në mesin e tyre janë rreth 500 mërgimtarë nga trojet shqiptare, kurse në nivel komune me një madhësi prej 259,46 km², ka rreth31.743 banorë. Prej tyre, rreth 80 familje janë shqiptare, me rreth 2000 anëtarë të moshave, gjinive dhe të profesioneve të ndryshme.
 


Shumica e bashkëkombësve tanë që janë vendosur në Eferding, kanë ardhur nga ana e Rahovecit, por ka edhe nga qytetet tjera të Kosovës, si dhe trojet tjera të banuara me shqiptarë. Që nga koha kur kanë ardhur e deri tash, këta bashkëkombës, kanë arritur të integrohen në jetën dhe shoqërinë austriakë, por duke ruajtur edhe gjuhën, kulturën dhe traditën kombëtare shqiptare. Numri më i madh i të rriturve, tashmë kanë gjetur vende pune, punojnë, fitojnë dhe me djersë mbajnë anëtarët e familjes. Kurse bashkëkombësit tanë të moshës të re, të gjithë, pa përjashtim, ndjekin mësimet në të gjitha nivelet e  shkollimit, duke përfshirë këtu edhe studimet universitare.

Si shoqatë,  por edhe si komunitet shqiptar në përgjithësi, kanë bërë përpjekje për të qenë aktivë në jetën shoqërore, kulturore dhe sportive. Janë zhvilluar aktivitete të shumta, si në veprimtaritë kulturore po ashtu edhe në ato sportive. Veprimtarët e shoqatës dhe komuniteti shqiptar gjithmonë bashkarisht i kanë shënuar ditët e lavdishme të historisë shqiptare, siç janë:  28 Nëntori -  Dita e Flamurit, 17 Shkurti – Dita e Pavarësisë së Kosovës dhe festat tjera me rëndësi kombëtare. Poashtu, shqiptarët që jetojnë këtu, kanë kontribuar për grumbullimin e ndihmave për Kosovën. Ata njihen për të mirë në organizimin e mjeteve materiale të njohura si “Fondi i Trepërqindëshit” dhe ai “Vendlindja Thërret”. Po ashtu nuk kanë munguar as aksionet tjera në të cilat kanë kontribuar bashkëkombësit tanë nga Eferdingu.Me nismën e një grupi të të rinjve, në këtë qytet është themeluar Shoqata e Kulturore Shqiptare ”Anadrini”. Në kuvendin themelues është zgjedhur kryesia dhe organet tjera që do të udhëheqin shoqatën. Kryetar është zgjedhur Sherif Hajredini, Randubravë - K.K.Prizrenit. Kryesia e Shoqatës “Anadrini”, përbëhet nga gjithsej 10 anëtarë të kryesisë, ku nga këta 6 janë aktiv si  dhe 4 si këshillëdhënës të cilët punojnë ngushtë dhe kanë të drejtën e votës në vendimmarrje. Shoqata  ka dy auditorë (kontrollorë) të cilët e bëjnë auditimin dhe arsyetimin e fondit dhe të punës në shoqatë.

Kryesia e shoqatës është kjo: 

 1. Kryetar, Haxhi Krasniqi, Xërxë - Rahovec. (Kryetar i mëhershëm për katër vite ishte Sherif Hajredini, Randubrave - Prizren)
 2. Nënkryetar, Isuf Qeperlaku, Hoçë e Vogël-Rahovec
 3. Sekretar, Bajram Sallashi, Prizren
 4. Zv. sekretar, Bujar Kryeziu, Xërxë-Rahovec
 5. Arkëtar, Rizaj Mustafa, Potoqan - Rahovec
 6. Zv. arkëtar, Qamil Haxhimustafa, Rahovec
 7. Këshilltar për muzikë, Haxhi Krasniqi, Xërxë-Rahovec
 8. Këshilltar për marëdhënie me shoqata tjera, Bekim Thaqi, Retijë e Ulët-Rahovec
 9. Këshilltar për sport, Bujar Kryeziu, Xerxe-Rahovec
 10. Këshilltar i përgjithshëm, Agim Berisha, Brestovc-Rahovec

Auditorë të shoqatës “Anadrini” janë:

 1. Halit Gashi, Sapniq - Rahovec
 2. Eshref Gashi, Sapniq - Rahovec

Shoqata “Anadrini” deri më tani ka mbajtur 3 takime të Asamblesë së përgjithshme, me tre Kuvende zgjedhore. Mandati i kryesisë dhe auditorit ka afat 3 vjeçar.

Veprimtarër e Shoqatës “Anadrini” gëzojnë respektin dhe përkrahjen e të gjithë bashkëkombësve në Eferding. Kësisoj janë regjistruar edhe 115 anëtarë të rinj, të cilët njëherit e kanë pranuar Statutin dhe Planin e punës së shoqatës. Ata janë të moshave dhe gjinive të ndryshme, ndonëse pjesa më e madhe e anëtarësisë,  tash për tash i takojnë brezit të ri. Presim që në shoqatë të anëtarësohen edhe bashkëkombës të tjerë.

Në planin e veprimtarisë për këtë vit (2015) janëi paraparë disa aktivitete. Do të behën përpjekje për të qenë sa më aktiv në lojën e futbollit, të tenisit, shahut e të biljardit. Pastaj do të organizohen veprintari dhe aktivitete me fëmijë e rini. Ndërkaq në bashkëpunim me organet kompetente të komunës dhe me anëtarët e shoqatës, do të organizohën edhe kurse të ndryshme me qëllim të ngritjes profesionale të anëtarësisë.

Gjithashtu, integrimi  i mëtejmë në jetën dhe shoqërinë austriake, do të jetë pikësynim i përhershëm,  duke qenë gjithmonë të kujdesshëm që mërgimtarët të ruajnë pikësepari  identitetin, gjuhën, kulturën dhe traditën tonë kombëtare. Shoqata ”Anadrini” do të bashkojë bashkëkombësit e sidomos të rinjtë këtu në Eferding dhe do të kontribojë që ata të krijojnë miqësi ndërmjet veti, të kenë respekt për njëri tjetrin dhe të angazhohën sa më shumë në zhvillimin e veprintarive të mirëfillta kulturore e sportive. Sëkëndejmi, shoqata jonë do të jetë sofër e përbashkët për parandalimin e ngjarjeve të padëshirueshme, në të cilatfat nganjëherë për fatin e keq po përfshihen edhe të rinjtë shqiptarë.

Adresa:

Shoqata Kulturore-Sportive ”Anadrini”
Linzerstrasse 8
4074 Alkoven
Tel.0043-664/5456681
E-mail: shoqata-anadrini@live.com

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen